ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

To SmartZone Fitness είναι απόλυτα δεσμευμένο στην προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σας. Η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με την σχετική εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Από τις 25 Μαϊου του 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για την προστασία των δεδομένων, γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

 

Ως εκ τούτου, έχουμε ενημερώσει την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτό το link για να εξηγήσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, καθώς και τις αλλαγές που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε περαιτέρω τα δικαιώματα απορρήτου σας.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και για οποιοδήποτε αίτημά σας είμαστε στη διάθεσή σας στη διεύθυνση
info@smartzonefitness.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 94 58 94.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σχέση εμπιστοσύνης.